Antracit

Ukazovateľ Merná jednotka Trieda uhlia 0-6 AŠ Trieda uhlia 0-13 ASŠ Trieda uhlia 13-25 AM Trieda uhlia 25-70 AO
Vlhkosť, max. % 12 7,0 6,5 5,5
Obsah popola, max. % 17 8 8 6,2
Prchavé látky, max. % 4 2,9 2,6 2,6
Síra, max. % 0,9 0,9 0,9 0,9
Fixný uhlík % 69,8-73,3 83,0-86,0 87,9-89,9 89,0-91,0
Výhrevnosť, nižšia Kcal/kg

MJ/kg

5650

23,66

6710

28,09

6780

28,39

7030

29,43