Čierne energetické uhlie

Čierne uhlie kvalita D

Laboratórna analýza

Namerané hodnoty

Metóda

Neistota % z NH

Sitový rozbor

%

Hodnotenie

Priem.obsah celkovej vody /%/ (Wtr) 14,50

PP1-ZT21-1/09

3,0%

frakcia < 3 mm

x

-

Obsah analytickej vody /%/ (Wa) 4,60 PP1-ZT21-3/10 0,4%

frakcia 3-10 mm

x

-

Obsah popola v bezvodnej vzorke /%/ (Ad) 13,50 PP1-ZT21-3/10 3,0% frakcia 10-25 mm

x

-

Obsah prchavých látok v horľavine /%/ (Vdaf) 41,30 STN ISO 562

4,0%

frakcia 25-50 mm

x

-

Obsah síry v bezvodnej vzorke /%/ (Sd) 0,50 PP1-ZT21-14/09 0,05%

frakcia 50-100 mm

x

-

Obsah vodíka v horľavine /%/ (Hdaf) 5,66 PP1-ZT21-11/09 0,4% frakcia > 100 mm

x

-

Obsah uhlíka v horľavine /%/ (Cdaf) 80,30 PP1-ZT21-11/09

0,6%

 

 

 

Obsah dusíka v horľavine /%/ (Ndaf) 2,27 PP1-ZT21-11/09

0,2%

 

 

 

Spalné teplo horľaviny /MJ/kg/ (Qsdaf) 31,76 STN ISO 1928

0,3 MJ/kg

 

 

 

Výhrevnosť pôvodnej vzorky /MJ/kg/ (Qir) 22,29 STN ISO 1928

0,4 MJ/kg

 

 

 

Výhrevnosť v suchej vzorke / MJ/kg/ (Qid) 26,46 STN ISO 1928

0,4 MJ/kg

 

 

 

Obsah Si02

-

-

-

 

 

 

Obsah Al203

-

-

-

 

 

 

Obsah Fe203

-

-

-

 

 

 

Obsah Ca0

-

-

-

 

 

 

Obsah MgO

-

-

-

 

 

 

Obsah Na20

-

-

-

 

 

 

Obsah K20

-

-

-

 

 

 

Obsah Ti02

-

-

-

 

 

 

Obsah P205

-

-

-

 

 

 

Čierne uhlie kvalita T

1 táto norma je v súlade s medzinárodnou normou ISO 589
2 tento pracovný predpis je vypracovaný podľa STN ISO 1171
3 tento pracovný predpis je vypracovaný podľa ASTM 4239
Prepočty na rôzne stavy paliva sú v súlade s ASTM 3180

Parameter SGS EU 225 Metóda Rozšírená neistota
Celková voda Wrt ( % ) 5,6 PP1-ZT21-1/111 0,3 %
Analytická voda W3 ( % ) 1,2 PP1-ZT21-3/11 0,2 %
Obsah popola v bezvodnej vzorke Ad ( % ) 17,9 PP1-ZT21-3/112 3,0 % z NH
Prchavé látky v horľavine Vdaf ( % ) 12,3 ISO 562 4,0 % z NH
Obsah síry v bezvodnej vzorke Sd ( % ) 0,49 PP1-ZT21-14/113 0,05 %
Obsah vodíka v horľavine Hdaf ( % ) 3,95 PP1-ZT21-11/11 0,4 %
Obsah uhlíka v horľavine Cdaf ( % ) 91,8 PP1-ZT21-11/11 0,6 %
Obsah dusíka v horľavine Ndaf ( % ) 2,01 PP1-ZT21-11/11 0,2 %
Spalné teplo v horľavine Q8daf ( MJ/kg ) 34,60 ISO 1928 0,3 MJ/kg
Výhrevnosť v pôvodnej vzorke Qri ( MJ/kg ) 26,13 ISO 1928 0,4 MJ/kg
Výhrevnosť v suchej vzorke Qdi (MJ/kg) 27,91 ISO 1928 0,4 MJ/kg