Hnedé energetické uhlie

Čierne uhlie kvalita T

1 táto norma je v súlade s medzinárodnou normou ISO 589
2 tento pracovný predpis je vypracovaný podľa STN ISO 1171
3 tento pracovný predpis je vypracovaný podľa ASTM 4239
Prepočty na rôzne stavy paliva sú v súlade s ASTM 3180

Parameter SGS EU 225 Metóda Rozšírená neistota
Celková voda Wrt ( % ) 27,1 PP1-ZT21-1/111 0,3 %
Analytická voda W3 ( % ) 5,7 PP1-ZT21-3/11 0,2 %
Obsah popola v bezvodnej vzorke Ad ( % ) 9,0 PP1-ZT21-3/112 3,0 % z NH
Prchavé látky v horľavine Vdaf ( % ) 47,3 ISO 562 4,0 % z NH
Obsah síry v bezvodnej vzorke Sd ( % ) 0,44 PP1-ZT21-14/113 0,05 %
Obsah vodíka v horľavine Hdaf ( % ) 5,05 PP1-ZT21-11/11 0,4 %
Obsah uhlíka v horľavine Cdaf ( % ) 75,4 PP1-ZT21-11/11 0,6 %
Obsah dusíka v horľavine Ndaf ( % ) 1,18 PP1-ZT21-11/11 0,2 %
Spalné teplo v horľavine Q8daf ( MJ/kg ) 29,63 ISO 1928 0,3 MJ/kg
Výhrevnosť v pôvodnej vzorke Qri ( MJ/kg ) 18,32 ISO 1928 0,4 MJ/kg
Výhrevnosť v suchej vzorke Qdi (MJ/kg) 26,01 ISO 1928 0,4 MJ/kg